CONTRIBUTIE

Deze contributie wordt 3 keer per jaar automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN nummer in de maanden: september/december/maart.

Deze contributie wordt 2 keer per jaar automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN nummer in de maanden: september en januari.

Iedereen mag 2 gratis proeflessen volgen, daarna kun je lid worden middels een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de instructeur.

Elke week sporten veel kinderen met veel plezier. Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport. Daarom is er ook voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Dit fonds stelt zich als doel om deze kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden om ook mee te kunnen doen. Informatie kunt u vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
De opzegtermijn is 1 maand voor het eind van het kwartaal. Zolang men lid is betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap, loopt de contributie tot het einde van het kwartaal waarin de opzegging schriftelijk binnenkomt.
Als u niet 4 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient u deze periode alsnog te betalen.
Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!

Opzeggen kan door een mail te sturen aan: info@jump-move.nl
Voor vragen over betalingen, opzeggingen, etc: info@jump-move.nl