CONTRIBUTIE


Deze contributie wordt 3 keer per jaar automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN nummer. Wij hebben 3 periodes van lessen en betaling:
Periode 1: September/oktober/november, contributie vindt plaats in september.
Periode 2: December/januari/februari/maart, contributie vindt plaats in december.
Periode 3: April/mei/juni, contributie vindt plaats in april.Deze contributie wordt 2 keer per jaar automatisch geïncasseerd van het opgegeven IBAN nummer in de maanden: september en januari.

Iedereen mag 2 gratis proeflessen volgen, daarna kun je lid worden middels een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de instructeur.

Elke week sporten veel kinderen met veel plezier. Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan sport. Daarom is er ook voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zeeland. Dit fonds stelt zich als doel om deze kinderen snel, effectief en op laagdrempelige wijze een kans te bieden om ook mee te kunnen doen. Informatie kunt u vinden op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zeeland/

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
De opzegtermijn is 1 maand voor de nieuwe lesperiode. Zolang men lid is, betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet of sporadisch bezocht.
Beeindigen kan schrifelijk tot 1 maand voor de start van de nieuwe periode. Bent u niet optijd met afmelden dan dienst u deze periode nog te betalen.

Periode 1: September/oktober/november, opzegging dient voor 1 augustus binnen te zijn.
Periode 2: December/januari/februari/maart, opzegging dient voor 1 november binnen te zijn.
Periode 3: April/mei/juni, opzegging dient voor 1 maart binnen te zijn.

Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!

Opzeggen kan door een mail te sturen aan: info@jump-move.nl (Opzeggen via de lesgever is niet geldig)